Main Article Content

Abstract

This article provides information on the system of logopedic work with children with visual impairments, speech deficits of blind and visually impaired people and their levels.

Keywords

echolalia blindness visually impaired speech therapist speech defect elimination level correction

Article Details

How to Cite
Ghiyosiddinovna, D. M. (2023). Specific Characteristics of Logopedic Work with Blind Children. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 4(1), 101-105. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/RCA4F

References

 1. 1. G’iyosiddinovna, D. M. (2022). 4+ 2 TA’LIM TIZIMIDAGI O’RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 389-393.
 2. 2. G’iyosiddinovna, D. M. (2022). LOGOPEDIK MASHG’ULOTLARNI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ARTIKULYATSION GIMNASTIKA O’RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 360-365.
 3. 3. Muborak, D., & Lobar, S. (2022). MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA NUTQNING KECH RIVOJLANISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 345-349.
 4. 4. Muborak, D., & Shahnoza, M. (2022). KASBIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA METODIK JAMLANMALAR YIG’ISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 371-376.
 5. 5. Muborak, D., & Farangis, I. (2022). NUTQ KAMCHILIKLARINI PAYDO BO ‘LISHIDA ARTIKULYATSION APPARAT HOLATINI O ‘RGANISH ZARURATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 366-370.
 6. 6. G’iyosiddinovna, D. M. (2022). TA’LIM MUASSASALARIDA INKLYUZIV TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH VA TATBIQ ETISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 340-344.
 7. 7. G’iyosiddinovna, D. M. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI ESHITISHDA NUQSONI BO’LGAN BOLALARDA KORREKSION ISHLARNING AHAMIYATI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 475-471.
 8. 8. Dehqonova, M., & Gʻulomnazarova, O. (2022). TAʻLIM VA TARBIYA JARAYONIDA MOSLASHUVCHANLIK TUSHUNCHASI TALQINI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(27), 174-177.
 9. 9. Dehqonova, M., & Fayzullayeva, R. (2022). TA’LIM BARCHA UCHUN. INKLUZIV TA’LIM MUQARRAR TA’LIM. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(27), 178-182.
 10. 10. Dehqonova, M., & To’raqulova, D. (2022). DAVLAT TA’LIM MUASSASALARIDA TARBIYAVIY ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH ORQALI O ‘QUVCHILARNI INKLYUZIV TA’LIMGA TAYYORLASH. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(26), 31-34.
 11. 11. Ishmatova, O. S., & Abdujalil O’g’li, H. A. (2022). MAVZU: IMKONIYATI CHEKLANGANLAR FAOLIYATIDA AKT NING ROLI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 24-28.
 12. 12. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). MAXSUS EHTIYOJLI BOLALAR TA’LIM TARBIYASI MASALASI BUGUNGI KUNDA ENG DOLZARB MASALASI. Академические исследования в современной науке, 1(20), 121-125.
 13. 13. Dehqonova, M., & To’raqulova, D. (2022). DAVLAT TA’LIM MUASSASALARIDA TARBIYAVIY ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH ORQALI O ‘QUVCHILARNI INKLYUZIV TA’LIMGA TAYYORLASH. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(26), 31-34.