Main Article Content

Abstract

The article deals with the information layer of the genealogical tree of the Timurids in "Boburnom". The information related to the life of Timurid murzas in the written sources will serve to further add to our knowledge of the genealogical tree of the Timurids.

Keywords

Babur namen Timurids genealogy written sources V.V. Bartold V.V. BartoldUmarsheikh

Article Details

How to Cite
А. АB. (2023). “Babur Nama” and the Genealogy of the Timurides. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 4(1), 72-77. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/3QGSH

References

  1. 1. Oztuna Yilmaz, Devletler ve Hanedanlar, 1-cild, Ankara, 1996., 584 – бетда бу мирзо Пирмуҳаммад мирзо ибн Жаҳонгир мирзо ибн Амир Темурнинг ўғли деб кўрсатилган.
  2. 2. Oztuna Yilmaz, Devletler ve Hanedanlar, 1-cild, Ankara, 1996., 608 – бетда бу мирзо Носир мирзонинг ўғли деб берилган (Ғазна, 1515 йил- 3. 1546 йил).
  3. 3. Бартольд В.В. Мир Али-Шир и политическая жизнь. Сочинения. II том, 2 часть. М., 1964. С.199.
  4. 4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур “Бобурнома”, Т., 1989., 9-15 бетлар.
  5. 5. Файзиев Т. Темурий маликалар. – Т.: 1994; Файзиев Т. Мирзо Улуғбек авлодлари.-Т.: 1994; Файзиев Т. Темурийлар шажараси.- Т.: 1995; Файзиев Т. Ҳусайн Байқаронинг сирли ўлими.- Т.: 1995; Зиё А. “Ўзбек давлатчилиги тарихи” .-Т.: 2000; Сатторий Ҳ. “Олтин силсила”. – Т.: 2006 ва бошқалар.
  6. 6. Ҳаким Сатторий “Олтин силсила”, Т.: 2006 й., 63-бетда Султон Ҳусайн Бойқаронинг қизи Фотима Султонбегим Мироншоҳ наслидан Ёдгор мирзога (Сайди Аҳмаднинг набирасига) узатилган дейилган; Файзиев Т., “Темурийлар шажараси”, Т., 1995 й., 124-бет.