Main Article Content

Abstract

In this article, the socio-philosophical and religious-ethical views of the thinker Khojamnazar Huvaido are studied and his humanistic essence is revealed.

Keywords

God man lover fasting prayer spirituality enlightenment ghazal prose

Article Details

How to Cite
Egamkulovich, K. I. (2022). Philosophical and Religious-Ethical Views of Khojamnazar Huvaido. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(11), 45-48. Retrieved from https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/483

References

  1. 1. Орзибеков Раҳмонқул. Адабий меросимиз сеҳри. –Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2006. –Б. 118-119.
  2. 2. Тоджиходжаев Мусо Муйдинбаевич. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари Мартин Хартманн таржимаси ва талқинида. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Наманган: 2021. –Б.19.
  3. 3. Қуръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири. Моида сураси, 3-оят / Таржима ва изоҳлар муаллифи А.Мансур. –Т.: Тошкент ислом университети нашриёти, 2004. –Б. 281.
  4. 4. Қодирқул Рузматзода. Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни. Фалсафа фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т.: 2020. –Б. 213.
  5. 5. Хожамназар Ҳувайдо. Девон. –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б. 255.
  6. 6. Ҳувайдо. Кўнгил дарди.Суйима Ғаниева. Шоир ҳақида сўз. Сўзбоши. –Т.: MERIYUS, 2009. –Б.3-4.