Main Article Content

Abstract

this article covers the issues of the establishment of judicial institutions in the Bukhara People’s Soviet Republic and its role in ensuring public security. The author also noted in the article that the peoples kazi courts have the right to hear criminal cases committed by citizens, the crimes of officials, crimes against the state and military crimes are considered by the Supreme Military Revolutionary tribunal.

Keywords

Court, prosecutor's Office, lawyer, natarial offices, militia, Public Security, kazi courts, Emir mirshabs of emir, contract, Red Army, Criminal Investigation, Reserve-sanctuary, detention center, Revolution, Soviet, bolshevik

Article Details

How to Cite
Zokirov Bobir Choriyevich. (2024). Organization and Activities of Judicial Institutions in the Bukhara People’s Soviet Republic. Central Asian Journal of Social Sciences and History, 5(1), 81-87. Retrieved from https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/1043

References

 1. Xoliqova R. Amirlikdagi amlu unvonlar // Fan va turmush. 2000 yil 4-son. –B.14.
 2. Shodiev J. Buxoro amirligining tashkil topishi va davlat tuzumi. Yuridik fanlari nomzodi ilmiy daradasini olish uchun yozilgan dissertasiya. – Toshkent, 2008. –B.52-53.
 3. Rashidov U., Rashidov O‘. Buxoroning Rossiya bilan iqtisodiy va siyosiy munosabatlari tarixi (1900 – 1925 yy.). –Buxoro: Buxoro, 2013. –B.100.
 4. Ishanov A. Sozdanie Buxarskoy Narodnoy Sovetskoy Respubliki (1920-1924 gg.) – Tashkent: Izdatel'stvo Akademii nauk Uzbekskoy SSR, 1955. – B.131. BXSR MIK tomonidan 1922 yil 27 mayda tasdiqlangan BXSRda xalq qozilik sudlarining to‘g‘risida Nizom.
 5. Buxoro VDA, 321-fond, 1-ro‘yxat, 139- yig‘ma jild, 1-4-varaqlar.
 6. Ishanov A. Sozdanie Buxarskoy Narodnoy Sovetskoy Respubliki (1920-1924 gg.) – Tashkent: Izdatel'stvo Akademii nauk Uzbekskoy SSR, 1955. – B.131-132.
 7. Rashidov U., Rashidov O‘. Buxoroning Rossiya bilan iqtisodiy va siyosiy munosabatlari tarixi (1900 – 1925 yy.). –Buxoro: Buxoro, 2013. –B.100-101.
 8. Gafurov B., Proxorov N. Padenie Buxarskogo emirata. K 20-letiyu sovetskoy revolyusii v Buxare (1920-1940 g.). – Stalinabad: Gosizdat Tadjikistana otdel politicheskoy literaturi, 1940. – S.66-68
 9. O‘zbekiston SSR tarixi (Qadimgi davrdan hozirgi kungacha). – Toshkent: Fan, 1974.-B.373.
 10. Umumiy qozilar quriltoyi // Buxoro axbori. 1923 yil 20 mart. 145-son.
 11. Umumiy qozilar quriltoyi // Buxoro axbori. 1923 yil 20 mart. 145-son.
 12. Umumiy qozilar quriltoyi // Buxoro axbori. 1923 yil 20 mart. 145-son.
 13. Umumiy qozilar quriltoyi // Buxoro axbori. 1923 yil 20 mart. 145-son.
 14. Umumiy qozilar quriltoyi // Buxoro axbori. 1923 yil 20 mart. 145-son.
 15. Sho‘roi sud va umumiy xalq qozilarining birinchi qurultoyi // Buxoro axbori. 1923 yil 8 aprel'. 154-son.
 16. Sho‘roi sud va umumiy xalq qozilarining birinchi qurultoyi // Buxoro axbori. 1923 yil 8 aprel'. 154-son.
 17. Sho‘roi sud va umumiy xalq qozilarining birinchi qurultoyi // Buxoro axbori. 1923 yil 8 aprel'. 154-son.
 18. Ishanov A. Sozdanie Buxarskoy Narodnoy Sovetskoy Respubliki (1920-1924 gg.) – Tashkent: Izdatel'stvo Akademii nauk Uzbekskoy SSR, 1955. – B.133-134.
 19. Hoshimov S. Sovet hokimiyatining o‘zbekistondagi qatag‘on siyosati va uning oqibatlari (1917-1936 yillar). – Toshkent: Akademnashr, 2018.-B.129.